Klauzula informacyjna

1. Administrator Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa
– e-mail: sekretariat@psrp.org.pl
– telefonicznie: (+48) 506 188 880

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci udział w wydarzeniach i projektach organizowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dokonamy rejestracji Twojego uczestnictwa oraz będziemy przesyłać dalsze informacje organizacyjne.

W przypadku Zjazdu Delegatów PSRP dane delegatów i obserwatorów będą wykorzystywane zgodnie ze statutem, w tym publikowane na stronie internetowej.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa samorządu studenckiego) w celu informowania Cię o przyszłych wydarzeniach, projektach i innych działaniach podejmowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
W przypadku przetwarzania Twoich danych w celu związanych z udziałem w wydarzeniach i projektach organizowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu zakończenia i rozliczenia danego wydarzenia lub projektu, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od jego zakończenia.

W przypadku przetwarzania Twoich danych w celu informowania Cię o przyszłych wydarzeniach, projektach i innych działaniach podejmowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: ubezpieczycielom, podmiotom zapewniającym usługi noclegowe i cateringowe oraz naszym dostawcom usług IT.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Dysponujesz następującymi prawami związanymi z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w jeden ze wskazanych wyżej sposobów.

6. Prawo do wycofania zgody
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz ponadto skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich
Twoje dane mogą być w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia.

8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.