Rejestracja

Rejestracja na XXVII sesję zwyczajną Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej    ObserwatorDelegat    W przypadku problemów z wypełnieniem formularza możesz wysłać zgłoszenie delegata bezpośrednio na maila zjazd@psrp.org.pl. Delegacje będą również przyjmowane bezpośrednio w biurze PSRP przy ul. Brackiej 18/16 w Warszawie (00-028). W takim przypadku decyduje data wpływu.

    Ważne dokumenty dotyczące Zjazdu