Rejestracja

Formularz rejestracyjny został zamknięty, ponieważ rejestracja delegatów oraz obserwatorów była możliwa wyłącznie do godziny 15:30 w dniu 21 listopada 2018 r.

Ważne dokumenty dotyczące Zjazdu Delegatów